หาเพื่อน เพศ : อายุ : ถึง
ชาย Champ Surawud (อายุ 19 ปี) กรุงเทพมหานคร
หาเพื่อนฝึกภาษาอังกฤษทั่วไป
ชาย Bombom (อายุ 25 ปี) ชลบุรี
หาเพื่อนฝึกภาษาอังกฤษทั่วไป
หญิง Nan Auschariya (อายุ 21 ปี) ขอนแก่น
หาเพื่อนฝึกภาษาอังกฤษทั่วไป
ชาย sook (อายุ 19 ปี) ขอนแก่น
หาเพื่อนฝึกภาษาอังกฤษทั่วไป
เรียนภาษาอังกฤษฟรีกับหลิงๆ