หาเพื่อน เพศ : อายุ : ถึง
หญิง prem (อายุ 18 ปี) เลย
หาเพื่อนฝึกภาษาอังกฤษทั่วไป
ชาย Cola (อายุ 18 ปี) สุโขทัย
หาเพื่อนฝึกภาษาอังกฤษทั่วไป
หญิง kwan (อายุ 24 ปี) เชียงใหม่
หาเพื่อนฝึกภาษาอังกฤษทั่วไป
หญิง มิ้นท์ (อายุ 21 ปี) เชียงใหม่
หาเพื่อนฝึกภาษาอังกฤษทั่วไป
อังกฤษเก่งทันใจ