คลิปวิดีโอภาษาอังกฤษ » คลิปสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษ
ค้นหาคลิปสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษ

คลิป สอนการออกเสียงภาษาอังกฤษ ตอนที่ 15 - Plural Endings (-s,-es)
คลิปสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษ (English Pronunciation) ตอน Plural Endings (-s,-es)
27 มิ.ย. 2553,01:00 (อ่าน 18371 ครั้ง)
คลิป สอนการออกเสียงภาษาอังกฤษ ตอนที่ 14 - Glottal Stop
คลิปสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษ (English Pronunciation) ตอน Glottal Stop
27 มิ.ย. 2553,00:59 (อ่าน 8892 ครั้ง)
คลิป สอนการออกเสียงภาษาอังกฤษ ตอนที่ 13.3 - True T and Flap T
คลิปสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษ (English Pronunciation) ตอน True T and Flap T (ต่อ)
27 มิ.ย. 2553,00:58 (อ่าน 5717 ครั้ง)
คลิป สอนการออกเสียงภาษาอังกฤษ ตอนที่ 13.2 - True T and Flap T
คลิปสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษ (English Pronunciation) ตอน True T and Flap T (ต่อ)
27 มิ.ย. 2553,00:57 (อ่าน 6677 ครั้ง)
คลิป สอนการออกเสียงภาษาอังกฤษ ตอนที่ 13.1 - True T and Flap T
คลิปสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษ (English Pronunciation) ตอน True T and Flap T
27 มิ.ย. 2553,00:56 (อ่าน 1996 ครั้ง)
คลิป สอนการออกเสียงภาษาอังกฤษ ตอนที่ 12 - Omission of /t/
คลิปสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษ (English Pronunciation) ตอน Omission of /t/
27 มิ.ย. 2553,00:55 (อ่าน 1949 ครั้ง)
คลิป สอนการออกเสียงภาษาอังกฤษ ตอนที่ 11.2 - Can และ Can\'t
คลิปสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษ (English Pronunciation) ตอน Can และ Can\'t (ต่อ)
27 มิ.ย. 2553,00:52 (อ่าน 1643 ครั้ง)
คลิป สอนการออกเสียงภาษาอังกฤษ ตอนที่ 11.1 - Can และ Can't
คลิปสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษ (English Pronunciation) ตอน Can และ Can't
27 มิ.ย. 2553,00:51 (อ่าน 2749 ครั้ง)
คลิป สอนการออกเสียงภาษาอังกฤษ ตอนที่ 10.4 - Intonation
คลิปสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษ (English Pronunciation) ตอน Intonation (ต่อ)
27 มิ.ย. 2553,00:49 (อ่าน 2092 ครั้ง)
คลิป สอนการออกเสียงภาษาอังกฤษ ตอนที่ 10.3 - Intonation
คลิปสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษ (English Pronunciation) ตอน Intonation (ต่อ)
27 มิ.ย. 2553,00:49 (อ่าน 5318 ครั้ง)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 Next »

เรียนต่อต่างประเทศ

ค้นหาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษทั่วประเทศไทย

อังกฤษเก่งทันใจ