คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับวุฒิการศึกษา (Education Vocabulary)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา (Education Vocabulary)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Vocabulary)
 
Nursery / Day Care Center / Preschool / Pre-kindergarten
โรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียน, สถานรับเลี้ยงเด็ก
Kindergarten
อนุบาล
Pre-elementary school เตรียมประถม
Primary School / Elemantary School
โรงเรียนระดับประถมศึกษา
Grade 1-6
ชั้น ป. 1 - ป. 6
Secondary School / High School โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
Grade 7-12
ชั้น ม. 1 - ม. 6
Middle School (Grade 6-8) ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (เทียบเท่า)
Junior High School ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
Senior High School ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
Vocational Certificate
ปวช. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)
High Vocational Certificate
ปวส. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
Technical Certificate
ปวท. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค)
Non-Formal Education
การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)
Compulsory Education
การศึกษาภาคบังคับ
Adult Education
การศึกษาผู้ใหญ่
Technical College
วิทยาลัยเทคนิค
Polytechnic School
วิทยาลัยสารพัดช่าง
B.A. (Bachelor of Arts)
ปริญญาตรี
M.A. (Master of Arts)
ปริญญาโท
Ph.D. (Doctor of Philosophy)
ปริญญาเอก
 
This article is copyrighted. Please do not reproduce this article in whole or part, in any form, without obtaining our permission.
บทความนี้มีลิขสิทธิ์คุ้มครองตามกฏหมาย ห้ามคัดลอก กระทำซ้ำ หรือนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนจะได้รับโทษทางกฏหมาย
 
   
เขียนเมื่อ : 22 ก.ค. 2553,16:28   อ่านแล้ว : 1760725 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น เรื่อง : คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับวุฒิการศึกษา (Education Vocabulary)

เรียนต่อต่างประเทศ

ค้นหาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษทั่วประเทศไทย

กระทู้ตอบกลับล่าสุด

+ เริ่มหัวข้อใหม่

อังกฤษเก่งทันใจ