หลักการใช้ Present Perfect Tense

บทความนี้เขียนโดย
พี่จิว
หัวหน้าชมรมเด็กอิงก์
เขียนเมื่อ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553
หากพบเนื้อหาในบทความนี้ไม่ถูกต้อง หรือ ต้องการแนะนำข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับบทความ กรุณาแจ้ง ที่นี่

 

หลักการใช้ Present Perfect Tense (c) ในภาษาอังกฤษ

หลักการใช้ Present Perfect Tense ใน ภาษาอังกฤษ
 

รูปแบบของ Present Perfect Tense

 
Subject + has/have + Verb3
 
 

หลักการใช้ Present Perfect Tense

 
 1. ใช้กับเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นในอดีต และดำเนินต่อเนื่องมายังปัจจุบัน และมีแนวโน้นที่จะดำเนินต่อไปได้อีกในอนาคต เช่น

   

  I have had a lot of toys.
  ฉันมีของเล่นมากมาย (และอาจจะมีของเล่นเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต)

   

 2. ใช้กับเหตุการณ์ในอดีตที่ เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงแล้ว แต่ยังส่งผลมายังปัจจุบัน เช่น

   

  It has stopped raining.
  ฝนหยุดตกแล้ว (แต่ถนนยังเปียกอยู่)

   

 3. ใช้พูดถึง เหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นซ้ำๆกัน ในช่วงเวลาหนึ่งระหว่างอดีตและปัจจุบัน โดยมักใช้คำว่า many/several times, a lot of times, …times, again and again, over and over และอื่นๆ เช่น

   

  I’ve read this book more than 3 times. (ฉันอ่านหนังสือเล่มนี้มามากกว่าสามรอบแล้ว)

   

 4. ใช้กับเหตุการณ์ที่ เพิ่งสิ้นสุดลง โดยไม่ระบุเวลา ซึ่งมักใช้กับ just, already และ yet

 

 • yet มักใช้ในประโยคปฏิเสธ ส่วน just และ already นั้น มักจะใช้กันในประโยคบอกเล่า โดยวางไว้อยู่หน้ากริยาหลัก เช่น

 

I haven’t finished my homework yet. (ฉันยังทำการบ้านของฉันไม่เสร็จเลย)

 

I have just finished my home work. (ฉันเพิ่งทำการบ้านของฉันเสร็จ)

 

I’ve already finished my homework. (ฉันทำการบ้านของฉันเสร็จเรียบร้อยแล้ว)
 
 • หากเราระบุเวลาลงไป ประโยคจะต้องใช้ Past Simple Tense เท่านั้น ไม่สามารถใช้ Present Perfect Tense ได้ เช่น

 

I finished my homework at 7 o’clock. (ฉันทำการบ้านเสร็จแล้วตอนเจ็ดโมงเช้า)

 

 1. ใช้เพื่อบอกเล่าถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ ซึ่งมักใช้กับ just, recently, lately และอื่นๆ

   

  The meeting has just started. (การประชุมเพิ่งจะเริ่มขึ้น)

   

  Have you seen him lately? (คุณได้เจอเขาเมื่อเร็วๆนี้บ้างไหม)

 

 1. ใช้กับ since (ตั้งแต่) และ for (เป็นเวลา)

   

  I have been here since I was about 15 years old.
  ฉันอยู่ที่นี่มาตั้งแต่อายุ 15 (ปัจจุบันฉันก็ยังคงอยู่ที่นี่)

   

  I have had a fever for almost a week.
  ฉันเป็นไข้มาประมาณอาทิตย์หนึ่งได้แล้ว (ปัจจุบันฉันก็ยังคงเป็นไข้อยู่เช่นเดิม)

วิธีการสร้างประโยค Present Perfect Tense

 
ครงสร้าง
Subject + has/have + Verb 3

ประโยคบอกเล่า

I / You / We / They

have

talked

to her.

He / She / It

has

slept

on the couch.

โครงสร้าง
Subject + has/have + not + Verb 3

ประโยคปฏิเสธ

I / You / We / They

have

not

talked

to her.

He / She / It

has

not

slept

on the couch.

โครงสร้าง
Has/Have + Subject + Verb 3?

ประโยคคำถาม

Have

I / you / we / they

talked

to her?

Has

he / she / it

slept

on the couch?

โครงสร้าง
Who/What/Where/When/Why/How + has/have + Verb 3?

ประโยคคำถาม
Wh-

Who

have

I / you / we / they

talked to?

Where

has

he / she / it

slept?

*คำปฏิเสธรูปย่อของ has/have not คือ hasn’t และ haven’t
 
This article is copyrighted. Please do not reproduce this article in whole or part, in any form, without obtaining our permission.
บทความนี้มีลิขสิทธิ์คุ้มครองตามกฏหมาย ห้ามคัดลอก กระทำซ้ำ หรือนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนจะได้รับโทษทางกฏหมาย
 
   
เขียนเมื่อ : 23 ก.ค. 2553,17:39   อ่านแล้ว : 1214547 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น เรื่อง : หลักการใช้ Present Perfect Tense

เรียนต่อต่างประเทศ

ค้นหาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษทั่วประเทศไทย

กระทู้ตอบกลับล่าสุด

+ เริ่มหัวข้อใหม่

อังกฤษเก่งทันใจ