หลักการใช้ Past Perfect Tense

บทความนี้เขียนโดย
พี่จิว
หัวหน้าชมรมเด็กอิงก์
เขียนเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2553
หากพบเนื้อหาในบทความนี้ไม่ถูกต้อง หรือ ต้องการแนะนำข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับบทความ กรุณาแจ้งที่นี่

 

หลักการใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาลสมบูรณ์) ในภาษาอังกฤษ

หลักการใช้ Past Perfect Tense ใน ภาษาอังกฤษ

 

รูปแบบของ Past Perfect Tense

 
Subject + had + Verb3
 

หลักการใช้ Past Perfect Tense

 1. ใช้กับเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น และสิ้นสุดลงแล้วในอดีตทั้ง2เหตุการณ์ซึ่งเหตุการณ์หนึ่งได้สิ้นสุดลงก่อนหน้าอีกเหตุการณ์ โดย…
   

  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงก่อนจะใช้Past Perfect Tense

   

  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงทีหลังจะใช้Past Simple Tense

   

  We had gone outbeforehe came.
  (เราออกไปข้างนอกกันแล้วก่อนที่เขาจะมา)

   
 2. Past Perfect Tense มักจะใช้กับคำว่า before, after, already, just, yet, until, till, as soon as, when, by the time, by… (เช่น by this month) และอื่นๆ โดยจะมีอาจวิธีการใช้ต่างกันไป เช่น
 
 • Before+ Past Simple Tense + Past Perfect Tense เช่น
 
BeforeI went to the school, Ihad hada car accident.
(ก่อนที่ฉันจะไปโรงเรียน ฉันได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์)
 
 • After+ Past Perfect Tense + Past Simple Tense เช่น
 

AfterIhad finishedmy homework, I went to the Internet Café.
(หลังจากที่ฉันทำการบ้านเสร็จ ฉันก็ไปยังร้านอินเตอร์เน็ต)

 
 • By the time+ Past Simple Tense + Past Perfect Tense เช่น
 

By the timehe came here, I alreadyhad finishedmy dinner.

(ตอนที่เขามาถึง ฉันก็กินข้าวมื้อเย็นของฉันเสร็จเรียบร้อยแล้ว)

 

วิธีการสร้างประโยค Past Perfect Tense

 
ครงสร้าง
Subject + had + Verb 3

ประโยคบอกเล่า

They

had

gone

to the shopping mall.

She

had

found

her wallet.

ครงสร้าง
Subject + had + not + Verb 3

ประโยคปฏิเสธ

They

had

not

gone

to the shopping mall.

She

Had

not

found

her wallet.

ครงสร้าง
Had + Subject + Verb 3?

ประโยคคำถาม

Had

they

gone

to the shopping mall?

Had

she

found

her wallet?

โครงสร้าง
Who/What/Where/When/Why/How + had + Verb 3?

ประโยคคำถาม
Wh-

Where

had

they

gone?

What

had

she

found?

*คำปฏิเสธรูปย่อของ had not คือ hadn’t
 
This article is copyrighted. Please do not reproduce this article in whole or part, in any form, without obtaining our permission.
บทความนี้มีลิขสิทธิ์คุ้มครองตามกฏหมาย ห้ามคัดลอก กระทำซ้ำ หรือนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนจะได้รับโทษทางกฏหมาย
 
   
เขียนเมื่อ : 23 ก.ค. 2553,18:21   อ่านแล้ว : 701881 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น เรื่อง : หลักการใช้ Past Perfect Tense

เรียนต่อต่างประเทศ

ค้นหาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษทั่วประเทศไทย

กระทู้ตอบกลับล่าสุด

+ เริ่มหัวข้อใหม่

อังกฤษเก่งทันใจ