หลักการใช้ Future Perfect Tense

บทความนี้เขียนโดย
พี่จิว
หัวหน้าชมรมเด็กอิงก์
เขียนเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2553
หากพบเนื้อหาในบทความนี้ไม่ถูกต้อง หรือ ต้องการแนะนำข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับบทความ กรุณาแจ้งที่นี่

 

หลักการใช้ Future Perfect Tense (อนาคตกาลสมบูรณ์) ในภาษาอังกฤษ

หลักการใช้ Future Perfect Tense ใน ภาษาอังกฤษ
 

รูปแบบของ Future Perfect Tense

 
Subject + will/shall + have + Verb3
 

หลักการใช้ Future Perfect Tense

 
  1. ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่ คาดว่าจะสิ้นสุดในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในอนาคตโดยมักใช้กับ by +(by next week, by next month by the end of this year, by 2012, by 6 o’clock, etc.)เช่น
 
Iwill have completedmy work by tomorrow.
(ฉันจะทำงานของฉันเสร็จสมบูรณ์ในวันพรุ่งนี้)
 
  1. ใช้กับเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ที่คาดเดาว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตโดย…
 
 
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนจะใช้Future Perfect Tense
 

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจะใช้Present Simple Tense
 
เช่น The kidswill have woken upwhenwe reach home.
(เด็กๆคงจะตื่นกันตอนเรากลับไปถึงบ้าน)
 

วิธีการสร้างประโยค Future Perfect Tense

 
โครงสร้าง
Subject + will/shall + have + Verb 3
ประโยคบอกเล่า

They

will/shall

have

left

by the time I arrive.

He

will/shall

have

finished

his work by 10 o’clock.

โครงสร้าง
Subject + will/shall + not + have + Verb 3

ประโยคปฏิเสธ

They

will/shall

not

have

left

by the time I arrive.

He

will/shall

not

have

finished

his work by 10 o’clock.

โครงสร้าง
Will + Subject + have + Verb 3?

ประโยคคำถาม

Will/Shall

they

have

left

by the time I arrive?

Will/Shall

he

have

finished

his work by 10 o’clock?

โครงสร้าง
Who/What/Where/When/Why/How + will + Subject + have + Verb 3?

ประโยคคำถาม
Wh-

When

will/shall

they

have

left?

What

will/shall

he

have

finishedhis work?

*คำปฏิเสธรูปย่อของ will/shall not คือ won’t และ shan’t
 
This article is copyrighted. Please do not reproduce this article in whole or part, in any form, without obtaining our permission.
บทความนี้มีลิขสิทธิ์คุ้มครองตามกฏหมาย ห้ามคัดลอก กระทำซ้ำ หรือนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนจะได้รับโทษทางกฏหมาย
 
   
เขียนเมื่อ : 23 ก.ค. 2553,18:40   อ่านแล้ว : 234370 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น เรื่อง : หลักการใช้ Future Perfect Tense

เรียนต่อต่างประเทศ

ค้นหาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษทั่วประเทศไทย

กระทู้ตอบกลับล่าสุด

+ เริ่มหัวข้อใหม่

อังกฤษเก่งทันใจ