หลักการใช้ Future Perfect Continuous Tense

บทความนี้เขียนโดย
พี่จิว
หัวหน้าชมรมเด็กอิงก์
เขียนเมื่อ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553
หากพบเนื้อหาในบทความนี้ไม่ถูกต้อง หรือ ต้องการแนะนำข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับบทความ กรุณาแจ้ง ที่นี่

 

หลักการใช้ Future Perfect Continuous Tense (ปัจจุบันกาลสมบูรณ์) ในภาษาอังกฤษ

หลักการใช้ Future Perfect Continuous Tense ใน ภาษาอังกฤษ
 

รูปแบบของ Future Perfect Continuous Tense

 
Subject + will/shall + have + been + V.-ing
 

หลักการใช้ Future Perfect Continuous Tense

  1. มีวิธีการใช้เหมือนกับ Future Perfect Tense ต่างกันเพียงตรงที่ Future Perfect Continuous Tense นั้น เน้นการกระทำหรือเหตุการณ์ที่ ดำเนินอยู่ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งและยังคงจะดำเนินต่อไปอีกในอนาคต โดยมักใช้กับ for + เพื่อแสดงระยะเวลาของเหตุการณ์ หรือ การกระทำนั้นๆ เช่น
 
 
By 2012, we will have been living in Bangkok for 7 years.
(ในปี 2012 ก็จะครบรอบที่เราออยู่ในกรุงเทพเป็นเวลา 7 ปีแล้ว)
 
 
In 5 minutes, I will have been working for 12 hours.
(ในอีกห้านาทีนี้ ผมก็จะทำงานครบ 12 ชั่วโมงพอดี)
 
  1. ใช้กับเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ที่ ต้องการเน้นความต่อเนื่องของการกระทำใดการกระทำหนึ่งในอนาคต โดย…
 
 
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน จะใช้ Future Perfect Continuous Tense
 

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลัง จะใช้ Present Simple Tense
 
 
เช่น He shall have been cleaning his room for an hour when I visit him.
(เขาน่าจะกำลังทำความสะอาดห้องของเขาเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วในตอนที่ฉันไปหาเขา)
 
 

วิธีการสร้างประโยค Future Perfect Continuous Tense

 
โครงสร้าง
Subject + will + have + been + V.-ing

ประโยคบอกเล่า

You

will/shall

have

been

baking

for one hour by 6 o’clock.

He

will/shall

have

been

jogging

for two hours by the time I wake up.

โครงสร้าง
Subject + will + not + have + been + V.-ing

ประโยคปฏิเสธ

You

will/ shall

not

have

been

baking

for one hour by 6 o’clock.

He

will/ shall

not

have

been

jogging

for two hours by the time I wake up.

โครงสร้าง
Will + Subject + have + been + V.-ing?

ประโยคคำถาม

Will/shall

you

have

been

baking

by 6 o’clock?

Will/shall

he

have

been

jogging

by the time I wake up?

โครงสร้าง
Who/What/Where/When/Why/How + will + Subject + have + been + V.-ing?

ประโยคคำถาม
Wh-

How long

will/shall

you

have

been

baking by 6 o’clock?

What

will/shall

he

have

been

doing by the time I wake up?

*คำปฏิเสธรูปย่อของ will/shall not คือ won’t และ shan’t
 
This article is copyrighted. Please do not reproduce this article in whole or part, in any form, without obtaining our permission.
บทความนี้มีลิขสิทธิ์คุ้มครองตามกฏหมาย ห้ามคัดลอก กระทำซ้ำ หรือนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนจะได้รับโทษทางกฏหมาย
 
   
เขียนเมื่อ : 23 ก.ค. 2553,19:42   อ่านแล้ว : 248246 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น เรื่อง : หลักการใช้ Future Perfect Continuous Tense

เรียนต่อต่างประเทศ

ค้นหาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษทั่วประเทศไทย

กระทู้ตอบกลับล่าสุด

+ เริ่มหัวข้อใหม่

อังกฤษเก่งทันใจ