หลักการใช้ Future Continuous Tense

บทความนี้เขียนโดย
พี่จิว
หัวหน้าชมรมเด็กอิงก์
เขียนเมื่อ วันที่ 23 กรกฎาคม 2553
หากพบเนื้อหาในบทความนี้ไม่ถูกต้อง หรือ ต้องการแนะนำข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับบทความ กรุณาแจ้ง ที่นี่

 

หลักการใช้ Future Continuous Tense (อนาคตกาลต่อเนื่อง) ในภาษาอังกฤษ

หลักการใช้ Future Continuous Tense ใน ภาษาอังกฤษ
 

รูปแบบของ Fuure Continuous Tense

 
Subject + will/shall + be + V.-ing
 

หลักการใช้ Future Continuous Tense

  1. ใช้กับเหตุการณ์ที่ กำลังจะเกิดขึ้นตามวันหรือเวลาที่กำหนดไว้ในอนาคตอย่างชัดเจน โดยจะสื่อความหมายออกมาว่า เมื่อถึงวันและเวลาที่กำหนดไว้แล้ว เราก็จะเห็นเหตุการณ์นั้นดำเนินอยู่ เช่น
 
He will be finishing his work at 7 o’clock.
(เขาจะทำงานของเขาเสร็จตอนเจ็ดโมงเช้า)
 
  1. ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน เช่น
 
You will be laughing when you see her with that dress.
(คุณจะต้องขำแน่ๆถ้าคุณเห็นเธออยู่ในชุดนั้น)
 
  1. ใช้กับ เหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ที่เกิดไม่พร้อมกันในอนาคต โดย…
 
 
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน จะใช้ Future Continuous Tense
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลัง จะใช้ Present Simple Tense
 
เช่น I will be watching movies when you cook dinner.
(ฉันจะกำลังดูหนังอยู่ในขณะที่คุณทำกับข้าวมื้อเย็น)
 
 

วิธีการสร้างประโยค Future Continuous Tense

 
ครงสร้าง
Subject + will/shall + be + V.-ing

ประโยคบอกเล่า

They

will/shall

be

doing

their homework.

He

will/shall

be

driving

a car.

ครงสร้าง
Subject + will/shall + not + be + V.-ing

ประโยคปฏิเสธ

They

will/shall

not

be

doing

their homework.

He

will/shall

not

be

driving

a car.

โครงสร้าง
Will/Shall + Subject + be + V.-ing?

ประโยคคำถาม

Will/Shall

they

be

doing

their homework?

Will/Shall

he

be

driving

a car?

ครงสร้าง
Who/What/Where/When/Why/How + will/shall + Subject + be + V.-ing?

ประโยคคำถาม
Wh-

What

will/shall

they

be

doing?

Who

will/shall

be

driving?

*คำปฏิเสธรูปย่อของ will/shall not คือ won’t และ shan’t
 
This article is copyrighted. Please do not reproduce this article in whole or part, in any form, without obtaining our permission.
บทความนี้มีลิขสิทธิ์คุ้มครองตามกฏหมาย ห้ามคัดลอก กระทำซ้ำ หรือนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนจะได้รับโทษทางกฏหมาย
 
   
เขียนเมื่อ : 23 ก.ค. 2553,20:33   อ่านแล้ว : 428403 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น เรื่อง : หลักการใช้ Future Continuous Tense

เรียนต่อต่างประเทศ

ค้นหาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษทั่วประเทศไทย

กระทู้ตอบกลับล่าสุด

+ เริ่มหัวข้อใหม่

อังกฤษเก่งทันใจ