เรียน 4 Tense ภาษาอังกฤษยอดฮิต ภายใน 1 นาที

บทความนี้เขียนโดย
พี่จิว
หัวหน้าชมรมเด็กอิงก์
เขียนเมื่อ วันที่ 27 มิถุนายน 2553
หากพบเนื้อหาในบทความนี้ไม่ถูกต้อง หรือ ต้องการให้ใส่ข้อมูลเพิ่มเติมในบทความ กรุณาแจ้ง ที่นี่
 

เรียน 4 Tense ภาษาอังกฤษยอดฮิต ภายใน 1 นาที (1 Minute English)

เรียน 4 Tense ภาษาอังกฤษยอดฮิต ภายใน 1 นาที (1 minute English)

 

Present Perfect Tense = Subj. + has/have + V.3

We use Present Perfect Tense if... (เราใช้ Present Perfect Tense เมื่อ…)
 • the event has a present result.

เหตุการณ์มีผลอยู่ในปัจจุบัน

 • we use a time reference (e.g. since, for) to say when something, that is still happening, started.

เราใช้ตัวบ่งบอกเวลา เช่น since, for มาช่วยบ่งบอกว่าสิ่งๆนั้นกำลังเกิดขึ้น หรือ เริ่มต้นขึ้นแล้ว

 • we start the sentence by saying ‘this is the first time.’

เราเริ่มประโยคด้วยการพูดว่า ‘นี่เป็นครั้งแรก’

 • we are talking about life experiences.
เราพูดถึงประสบการณ์ชีวิต
 

Past Simple Tense = Subj. + V.2

We use Past Simple Tense if... (เราใช้ Past Simple Tense เมื่อ…)
 • we are talking about a finished action in the past.

เราพูดถึงการกระทำที่สิ้นสุดลงแล้วในอดีต

 • we are talking about something that happened at a definite time in the past เราพูดถึงบางสิ่งที่เกิด

ขึ้นแล้วในช่วงเวลาหนึ่งในอดีต

 • we are talking about events in the lives of dead people
เราพูดถึงเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตของบุคคลที่เสียชีวิตไปแล้ว
 

Present Simple Tense = Subj. + V.1

We use the Present Simple Tense when… (เราใช้ Present Simple Tense เมื่อ…)
 • we talk about habits we do again and again.

"I go fishing every weekend."

เราพูดถึงนิสัยของเราที่มักจะทำอยู่บ่อยๆ

 • we talk about actions that are always true.

"In England people drive on the left."

เราพูดถึงการกระทำที่เป็นความจริง

 • we talk about actions which always happen and when we describe people.

"Javier comes from Spain and he works in a bank."

เราพูดถึงการกระทำที่มักเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆและเมื่อเราอธิบายถึงบุคคลต่างๆ

 • we tell the story about a book or a film.

"Brad Pitt plays the part of a gangster in the film."

เราพูดคุยเกี่ยวกับหนังสือหรือภาพยนตร์

 • we use adverbs like always, often, never and usually.

"I never listen to the radio."

เราใช้ adverbs เช่น always, often, never และ usually

 • we use state verbs like think and agree

"I agree with your opinion."

เราใช้กริยาที่บ่งบอกถึงความคิด เช่น think และ agree
 

Present Continuous Tense = Subj. + V.-ing

We use the Present Continuous Tense... (เราใช้ Present Continuous Tense...)
 • when we talk about an action that is happening at the time we are speaking

"We are leaving now."

เมื่อเราพูดเกี่ยวกับการกระทำที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่เรากำลังพูด

 • for actions which are happening at the present but only for a short time

"I'm staying at my friend's house this week."

สำหรับการกระทำที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน แต่จะคงอยู่ในระยะสั้นเท่านั้น

 • for actions which may happen around the present but not necessarily at that moment

"I'm reading a great book at present."

สำหรับการกระทำที่อาจจะเกิดขึ้นใกล้ๆกับปัจจุบัน แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นช่วงเวลานั้นจริงๆ

 • for the future

"She is arriving next week."

สำหรับอนาคต

 • when we strongly complain about something using always and constantly.

"That dog is constantly making a noise."

เมื่อเราสบถเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง โดยใช้คำว่า always และ constantly เข้ามาช่วยอธิบาย

 
This article is copyrighted. Please do not reproduce this article in whole or part, in any form, without obtaining our permission.
บทความนี้มีลิขสิทธิ์คุ้มครองตามกฏหมาย ห้ามคัดลอก กระทำซ้ำ หรือนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนจะได้รับโทษทางกฏหมาย
 
 
   
เขียนเมื่อ : 27 ก.ค. 2553,03:28   อ่านแล้ว : 74359 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น เรื่อง : เรียน 4 Tense ภาษาอังกฤษยอดฮิต ภายใน 1 นาที

เรียนต่อต่างประเทศ

ค้นหาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษทั่วประเทศไทย

กระทู้ตอบกลับล่าสุด

+ เริ่มหัวข้อใหม่

อังกฤษเก่งทันใจ