Gerund: กริยานาม

บทความนี้เขียนโดย
พี่จิว
หัวหน้าชมรมเด็กอิงก์
เขียนเมื่อ วันที่ 18 กันยายน 2553
หากพบเนื้อหาในบทความนี้ไม่ถูกต้อง หรือ ต้องการแนะนำข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับบทความ กรุณาแจ้ง ที่นี่

 

Gerund

Gerund หรือ กริยานาม คือ Verb (กริยา) ที่นำมาทำให้เป็นคำนามโดยการเติม –ing เข้าไปยังกริยานั้นๆ โดยเราสามารถนำ Gerund มาวางไว้ได้ทั้ง หน้า กลาง และ หลังประโยค
 

Verb + - ing = Noun

 

Gerund

1. ตัวอย่าง Verb ที่ตามด้วย Gerund
 

admit (ยอมรับ)

anticipate (มุ่งหวัง)

appreciate (ซาบซึ้ง)

avoid (หลีกเลี่ยง)

compare (เปรียบเทียบ)

complete (ทำเสร็จ)

confess (สารภาพ)

consider (พิจารณา)

delay (ทำให้ช้า)

deny (ปฏิเสธ)

detest (รังเกียจ)

discuss (สนทนา)

dislike (ไม่ชอบ)

enjoy (สนุกสนาน)

escape (หลบหนี)

excuse (แก้ต่าง)

fancy (นึกฝัน, จินตนาการ)

finish (เสร็จ, สำเร็จ)

forgive (ให้อภัย, ยกโทษ)

imagine (จินตนาการ)

involve (เกี่ยวข้อง)

mention (กล่าวถึง)

mind (รังเกียจ)

miss (พลาด)

practice (ฝึกฝน)

postpone (เลื่อน, ผลัด)

recognize (จำได้)

recollect (ย้อนระลึก)

report (รายงาน)

resent (ขุ่นเคือง)

resist (ต้านทาน)

risk (เสี่ยง)

suggest (แนะนำ)

stand (อดทน)

stop (หยุด)

tolerate (อดทน)

หมายเหตุ Verb เหล่านี้ สามารถนำไปใช้กับ Noun (คำนาม) ได้เช่นกัน
ตัวอย่าง They admitted cheating on their test. (พวกเขายอมรับว่าโกงข้อสอบ)
Do you mind picking up the phone? (คุณช่วยรับโทรศัพท์ให้หน่อยได้ไหม)
I completed filling out the form. (ฉันกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว)
 
2. ตัวอย่าง Adjective (คุณศัพท์) ที่ตามด้วย Gerund

afraid of (กลัว)

fond of (ชอบที่จะ)

angry about / at (โกรธ)

interested in (สนใจใน)

bad at (ไม่ถนัด ,ไม่ดี)

proud of (ภูมิใจกับ)

busy (ยุ่ง)

sick of (เบื่อที่จะ)

clever at (ฉลาด,เก่ง)

sorry about (เสียใจกับ)

crazy about (บ้าคลั่ง)

tired of (เหนื่อยใจกับ)

disappointed about (ผิดหวังเกี่ยวกับ)

worried about (กังวลเกี่ยวกับ)

excited about (ตื่นเต้นเกี่ยวกับ)

worth (มีคุณค่า,สมควรแก่)

famous for (มีชื่อเสียงใน)

 

หมายเหตุ Adjective เหล่านี้ สามารถนำไปใช้กับ Noun (คำนาม) ได้เช่นกัน

ตัวอย่าง I’m afraid of diving. (ฉันกลัวการดำน้ำ)
He is busy doing his job. (เขากำลังยุ่งอยู่กับงานของเขา)
I’m crazy about reading comic books (ฉันบ้าคลั่งกับการอ่านหนังสือการ์ตูน)
 
3. ตัวอย่าง Preposition (บุพบท) ที่ตามด้วย Gerund

about (เกี่ยวกับ)

by (โดย)

after (หลังจาก)

in (ใน)

apart from (นอกเหนือจาก)

instead of (แทนที่จะ)

at (ที่)

on (บน)

because of (เนื่องจาก)

without (ปราศจาก)

before (ก่อนหน้า)

 

หมายเหตุ Preposition เหล่านี้ สามารถนำไปใช้กับ Noun (คำนาม) หรือ Verb ในรูปแบบอื่นๆได้เช่นกัน
ตัวอย่าง After fishing, we had a dinner together. (หลังจากตกปลาเสร็จ เราก็ได้ทานอาหารเย็นด้วยกัน)
I went to the shopping mall without telling mom. (ฉันไปเดินห้างโดยไม่บอกให้แม่รู้)
 
4. ตัวอย่างคำและประโยคอื่นๆ ที่ตามด้วย Gerund

accuse of

forget about (ลืมเกี่ยวกับ)

agree with

give up (ล้มเลิก)

apologize for

have a …. (good/bad/hard/difficult/etc.) time

approve of (เห็นด้วยกับ)

have problem/trouble/difficulty (มีปัญหา,มีความลำบาก)

believe in

insist on (ยืนกราน)

blame for

It’s no use / It’s no good (ไม่มีประโยชน์)

can’t bear / can’t stand (ทนไม่ได้)

Keep / keep on (ทำต่อไป, คงไว้)

can’t help / can’t resist (อดไม่ได้)

put off (เลื่อน)

carry on / go on (ทำต่อไป)

prevent from (ป้องกัน)

complain about (บ่น)

rely on (วางใจ)

concentrate on (จดจ่อ)

succeed in (ประสบความสำเร็จใน)

congratulate on (ยินดีกับ)

specialize in (เชี่ยวชาญใน)

cope with (รับมือกับ)

stop from (หยุด)

decide against (ตัดสินใจ)

talk about/of (พูดคุยเกี่ยวกับ)

depend on (ขึ้นอยู่กับ)

think of (คิดถึง)

dream about/of (ฝันถึง)

warn against (เตือน)

feel like (รู้สึกอยากจะ)

worry about (กังวลเกี่ยวกับ)

หมายเหตุ คำหรือประโยคเหล่านี้ เหล่านี้ สามารถนำไปใช้กับ Noun (คำนาม) ได้เช่นกัน
 
5. เรามักใช้ Gerund ตามหลังคำหรือประโยคเหล่านี้ แม้ว่าหลังคำหรือประโยคเหล่านี้จะมี “to” ก็ตาม
 

accustomed to (ชิน,คุ้นเคยกับ)

object to (คัดค้านต่อ)

confess to (สารภาพ)

used to (ชิน,คุ้นเคยกับ)

look forward to (ตั้งหน้าตั้งตารอคอย)

opposed to (คัดค้านต่อ)

ตัวอย่าง I look forward to seeing you soon. (ฉันตั้งหน้าตั้งตาคอยวันที่จะได้พบคุณในเร็ววัน)
 

Tips: โดยส่วนใหญ่แล้ว เราจะใช้ Gerund เมื่อเราต้องการพูดถึงการกระทำต่างๆ (actions)โดยอาศัยหลักการนำ Verb มาเปลี่ยนให้เป็น Noun นั่นเอง

 
 
This article is copyrighted. Please do not reproduce this article in whole or part, in any form, without obtaining our permission.
บทความนี้มีลิขสิทธิ์คุ้มครองตามกฏหมาย ห้ามคัดลอก กระทำซ้ำ หรือนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนจะได้รับโทษทางกฏหมาย
 
   
เขียนเมื่อ : 18 ก.ย. 2553,16:46   อ่านแล้ว : 240907 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น เรื่อง : Gerund: กริยานาม

เรียนต่อต่างประเทศ

ค้นหาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษทั่วประเทศไทย

กระทู้ตอบกลับล่าสุด

+ เริ่มหัวข้อใหม่

อังกฤษเก่งทันใจ