Infinitive with and without to

บทความนี้เขียนโดย
พี่จิว
หัวหน้าชมรมเด็กอิงก์
เขียนเมื่อ วันที่ 18 กันยายน 2553
หากพบเนื้อหาในบทความนี้ไม่ถูกต้อง หรือ ต้องการแนะนำข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับบทความ กรุณาแจ้ง ที่นี่

 

Infinitive with/without to

Infinitives คือ รูปกริยาภาษาอังกฤษ ที่แบ่งออกเป็น 2 แบบด้วยกัน คือ
 
Infinitive with to (กริยาช่องที่ 1 ที่ต้องมี to นำหน้า)
Infinitive without to (กริยาช่องที่ 1 ที่ไม่จำเป็นต้องมี to นำหน้า)
 
 

ตำแหน่งของ Infinitive with to ในประโยคต่างๆ

1. ใช้ทำหน้าที่เป็นคำนามซึ่งเป็นประธานของประโยค โดยมีความหมายว่า “การ” หรือ “ความ”
To be a millionaire is my goal. (การได้เป็นเศรษฐีเป็นเป้าหมายของฉัน)
 
2. ใช้ตามหลังคำนาม หรือ สรรพนาม โดยทำหน้าที่คล้ายกับ Adjective ขยาย คำนาม หรือ สรรพนามนั้นๆ
 
I told him about the plan to surprise her. (ฉันบอกเขาเกี่ยวกับแผนการที่จะทำให้เธอประหลาดใจ)
I have something to tell you. (ฉันมีบางอย่างจะบอกคุณ)
 
3. ใช้ตามหลัง Main verb (กริยาแท้) โดยทำหน้าที่คล้ายกรรมของประโยค
 
I want to see him. (ฉันต้องการจะเจอเขา
 
4. ใช้ตามหลัง Adjective บางตัว โดยทำหน้าที่คล้ายกับ Adverb
 
I’m happy to meet you again. (ฉันรู้สึกมีความสุขที่ได้พบกับคุณอีกครั้ง
 
5. ใช้ตามหลัง who, what, where, when, why, how และ whether
 
I wonder why we don’t have money. (ฉันสงสัยว่าเงินเราหมดได้อย่างไร)
Please tell me where to go. (ช่วยบอกฉันทีว่าจะไปไหน)
รูปแบบต่างๆของ Infinitive with to

Simple Infinitive (to + V.1) เช่น to go, to buy

Perfect Infinitive (to + have + V.3) เช่น to have seen, to have been

Passive Infinitive (to + be + V.3) เช่น to be written, to be taught

Perfect Passive Infinitive (to + have + been + V.3) เช่น to have been slept, to have been watched
หลักการใช้ Infinitive with to
 
1. เรามักใช้ Infinitive with to หลังกริยาเหล่านี้
 

accept (ยอมรับ)

hope (หวัง)

allow (อนุญาต)

intend (ตั้งใจ)

afford (สามารถที่จะ)

learn (เรียน)

agree (ตกลง, ยินยอม)

lead (นำ,ชักจูง)

appear (ปรากฏ)

manage (จัดการ)

arrange (เตรียมการ)

mean (ตั้งใจ)

ask (ถาม)

offer (เสนอ,ให้)

attempt (พยายาม)

order (สั่ง)

care (เป็นห่วง,ดูแล)

plan (วางแผน)

choose (เลือก)

persuade (ชักชวน)

claim (อ้าง)

prepare (เตรียม)

cause (ทำให้เกิด)

pretend (เสแสร้ง)

challenge (ท้าทาย)

promise (สัญญา)

command (สั่งการ)

refuse (ปฏิเสธ)

decide (ตัดสินใจ)

remind (เตือน)

demand (ต้องการ)

seem (ดูท่าทาง)

deserve (ควรค่า)

swear (สาบาน)

encourage (ส่งเสริม)

teach (สอน)

except (ยกเว้น)

tell (บอก)

hope (หวัง)

tend (ค่อนข้าง,มีแนวโน้ม)

fail (ล้มเหลว)

threaten (คุกคาม)

force (บังคับ)

urge (กระตุ้น)

learn (เรียน)

vow (สาบาน,รับปาก)

get (ได้)

warn (เตือน)

instruct (สั่งสอน)

want (ต้องการ)

invite (เชิญชวน)

wish (ปรารถนา)

happen (เกิดขึ้น)

yearn (หวนหา)

hesitate (ลังเล)

 

 
2. รูป negative infinitive สร้างขึ้นโดยการเติม not ข้างหน้า to ซึ่งเป็น not to + V1 เช่น
 
Try not to be late.
I decided not to become an electrician.
 
3. คำว่า ought และ used ต้องตามด้วย Infinitive with to
 
You ought to do your homework by yourself.
I used to play cricket 5years ago.
 
4. ใช้ be to + V1 หรือ have to + V1 เมื่อต้องการเน้น หรือเป็นการออกคำสั่ง คำขอร้อง เช่น
 
I am to go now (be + to + V1 = ต้อง)
You have to be in my office by ten thirty.
หลักการใช้ Infinitive without to

1. ใช้ตามหลัง Modal Auxiliary Verbs เช่น will, shall, would, should, can, could
may, might, must และอื่นๆ ซึ่งจะต้องเป็นกริยาช่องที่ 1 เท่านั้น
 
She must love him very much. (เธอต้องรักเขามากๆแน่เลย)
I would buy it if I had money. (ฉันคงจะซื้อมันไปแล้ว ถ้าฉันมีเงิน)
 
2. ใช้หลัง had better, would rather, would sooner, rather than, but, and, or, except
 
You’d better go to the hospital. (เธอควรจะไปโรงพยาบาลนะ)
I went to the school and talked to my teacher. (ฉันไปโรงเรียนและคุยดับคุณครู)
 
3. ใช้หลัง please, help, let, make, see, hear, feel, watch, notice
 
I don’t feel confident when I speak English. (ฉันรู้สึกไม่มั่นใจเลยในเวลาที่ฉันพูดภาษาอังกฤษ)
 
 
This article is copyrighted. Please do not reproduce this article in whole or part, in any form, without obtaining our permission.
บทความนี้มีลิขสิทธิ์คุ้มครองตามกฏหมาย ห้ามคัดลอก กระทำซ้ำ หรือนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนจะได้รับโทษทางกฏหมาย
 
   
เขียนเมื่อ : 18 ก.ย. 2553,17:27   อ่านแล้ว : 244502 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น เรื่อง : Infinitive with and without to

เรียนต่อต่างประเทศ

ค้นหาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษทั่วประเทศไทย

กระทู้ตอบกลับล่าสุด

+ เริ่มหัวข้อใหม่

อังกฤษเก่งทันใจ