วันสำคัญของไทยในภาษาอังกฤษ

บทความนี้เขียนโดย
พี่จิว
หัวหน้าชมรมเด็กอิงก์
เขียนเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2556
หากพบเนื้อหาในบทความนี้ไม่ถูกต้อง หรือ ต้องการแนะนำข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับบทความ กรุณาแจ้งที่นี่

วันสำคัญของไทยเรียกว่าอย่างไรในภาษาอังกฤษ

 
วันสำคัญของไทยและสากลในภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

1 มกราคม

วันขึ้นปีใหม่

1 January

New Year’s Day

มกราคม*

- วันเด็กแห่งชาติ(วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม)

January*

 

Children's Day
(The 2nd Saturday of January)

 

14 มกราคม

- วันอนุรักษ์ทรัพยากร    ป่าไม้ของชาติ

14 January

National Forest

16 มกราคม

- วันครู

16 January

Teacher’s Day

17 มกราคม

- วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

17 January

 

Phor Khun    Ramkhamhaeng
the Great’s Day

 

18 มกราคม

- วันกองทัพไทย

18 January

Thai Army’s Day

2 กุมภาพันธ์

วันนักประดิษฐ์แห่งชาติ

2 February

Inventor’s Day

กุมภาพันธ์*

 

- วันวันตรุษจีน
(วันที่หนึ่งของปฏิทินจีน)

 

February*

 

Chinese New Year’s Day
(The 1st day of the Chinese calendar)

 

14 กุมภาพันธ์

- วันวาเลนไทน์

14 February

Valentine’s Day

กุมภาพันธ์**

 

- วันมาฆบูชา
(วันเพ็ญเดือนสาม)

 

February**

 

Makha Bucha Day
(Full moon, 3rd Thai lunar month)

 

24 กุมภาพันธ์

- วันศิลปินแห่งชาติ

24 February

National Artist Day

13 มีนาคม

- วันช้างไทย

13 March

Thai Elephant Day

2 เมษายน

- วันอนุรักษ์มรดกไทย

2 April

Thai Heritage Conservation Day

เมษายน*

- วันเชงเม้ง

April*

Ching Ming Day

6 เมษายน

- วันจักรี

6 April

Chakri Memorial Day

13-15 เมษายน

- วันสงกรานต์

13-15 April

Songkran Festival Day

25 เมษายน

- วันคล้ายวันสวรรคต    สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

25 April

Naresuan Day

1 พฤษภาคม

- วันแรงงานแห่งชาติ

1 May

National Labour Day

5 พฤษภาคม

- วันฉัตรมงคล

5 May

Coronation Day

13 พฤษภาคม

- วันพืชมงคล

13 May

Royal Ploughing Ceremony Day

พฤษภาคม**

 

- วันวิสาขบูชา
(วันเพ็ญเดือนหก)

 

May**

 

Visakha Bucha Day
(Full moon, 6th Thai lunar month))

 

19 พฤษภาคม

- วันต้นไม้แห่งชาติ

19 May

National Tree Day

31 พฤษภาคม

- วันงดสูบบุหรี่โลก

31 May

World No Tobacco Day

5 มิถุนายน

- วันสิ่งแวดล้อมโลก

5 June

World Environment Day

26 มิถุนายน

- วันสุนทรภู่

26 June

 

Sunthornphu Day
/Soonthornphu Day

 

1 กรกฎาคม

- วันลูกเสือแห่งชาติ

1 July

National Scout Day

11 กรกฎาคม

- วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

11 July

 

King Naraithe Great’s Day

 

กรกฎาคม**

 

- วันอาสาฬหบูชา
(วันเพ็ญเดือนแปด)

 

July**

 

Asarnha Bucha Day
(Full moon, 8th Thai lunar month)

 

กรกฎาคม**

 

- วันเข้าพรรษา
(วันแรม 1 ค่ำ เดือนแปด)

 

July**

 

Buddhist Lent Day
(First waning moon, 8th Thai lunar month)

 

29 กรกฎาคม

- วันภาษาไทยแห่งชาติ

29 July

National ThaiLanguage Day

 

1 สิงหาคม

- วันสตรีไทย

1 August

Thai Women’s Day

12 สิงหาคม

- วันเฉลิมพระชนมพรรษา    สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

12 August

H.M.The Queen's Birthday

สิงหาคม*

- วันสารทจีน

August*

Chinese Ghost Festival

16 สิงหาคม

- วันสันติภาพไทย

16 August

Thai Peace Day

18 สิงหาคม

- วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

18 August

National Science Day

กันยายน*

- วันไหว้พระจันทร์

September*

Moon Festival/Moon Day

20 กันยายน

- วันเยาวชนแห่งชาติ

20 September

National Youth Day

24 กันยายน

- วันมหิดล

24 September

Mahidol Day

กันยายน*

- วันสารทไทย

September*

Thai Ghost Festival

กันยายน*

- เทศกาลกินเจ

September*

Vegetarian Festival

5 ตุลาคม

- วันนวัตกรรมแห่งชาติ

5 October

Innovation Day

ตุลาคม**

 

- วันออกพรรษา
(วันเพ็ญเดือนสิบเอ็ด)

 

October**

 

End of BuddhistLent Day
(Full moon, 11th Thai lunar month )

 

ตุลาคม**

- เทศกาลออกพรรษา    ตักบาตร เทโวเริ่มกฐินกาล

October**

Robes Offering Ceremony Start

13 ตุลาคม

- วันตำรวจแห่งชาติ

13 October

Day of the National Police

19 ตุลาคม

- วันเทคโนโลยีไทย

19 October

Thai Technology Day

23 ตุลาคม

- วันปิยมหาราช

23 October

Chulalongkorn    Memorial Day

พฤศจิกายน**

 

- วันลอยกระทง
(วันเพ็ญเดือนสิบสอง)

 

November**

 

Loy Krathong Day/Loy Krathong Festival
(Full moon, 12th Thai lunar month)

 

14 พฤศจิกายน

- วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

14 November

Father of the Royal Rainmaking Day

20 พฤศจิกายน

- วันกองทัพเรือ

20 November

Navy Day

4 ธันวาคม

- วันสิ่งแวดล้อมไทย

4 December

Thai Environment Day

5 ธันวาคม

- วันเฉลิมพระชนมพรรษา    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

5 December

H.M. The King’s Birthday

10 ธันวาคม

- วันรัฐธรรมนูญ

10 December

Constitution Day

16 ธันวาคม

- วันกีฬาแห่งชาติ

16 December

National Sport’s Day

25 ธันวาคม

- วันคริสต์มาส

25 December

Christmas Day

26 ธันวาคม

- วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ

26 December

Nation Wildlife Protection Day

31 ธันวาคม

- วันสิ้นปี

31 December

New Year’s Eve


อ้างอิงข้อมูลจากสำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
   
เขียนเมื่อ : 01 พ.ค. 2556,22:11   อ่านแล้ว : 222760 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น เรื่อง : วันสำคัญของไทยในภาษาอังกฤษ

เรียนต่อต่างประเทศ

ค้นหาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษทั่วประเทศไทย

กระทู้ตอบกลับล่าสุด

+ เริ่มหัวข้อใหม่

อังกฤษเก่งทันใจ