12 สถานการณ์สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

0
11823

คลิปนี้แบ่งออกเป็น 12 สถานการณ์สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันด้วยกัน สามารถเลือกได้จากเวลาด้านล่างนี้เลยครับ

• Unit 1: Greetings – 00:00
• Unit 2: Leave Taking – 05:27
• Unit 3: Introducing oneself and others – 10:10
• Unit 4: Inquiring about health – 15:43
• Unit 5: Making an appointment – 22:42
• Unit 6: Making a request – 28:39
• Unit 7: Interrupting – 34:42
• Unit 8: Asking for information – 39:28
• Unit 9: Asking for clarification – 43:40
• Unit 10: Asking for directions – 48:46
• Unit 11: Prohibition and obligation – 53:33
• Unit 12: Persuasion and giving advice – 58:28

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้