เรียนภาษาอังกฤษ “9 วิชาสามัญ + GAT (ภาษาอังกฤษ)” โดยคุณครูสมศรี

0
2410

ดาวน์โหลดเอกสารการเรียนได้ที่ :
http://www.kru-somsri.ac.th/new_details.php?id=143

หัวข้อเรียนภาษาอังกฤษแบ่งตามเวลาด้านล่างนี้ครับ สามารถเลือกหัวข้อเรียนได้เลยครับ:

เวลา >00:00:21 [ 1 ] วิเคราะห์ข้อสอบ 9 วิชาสามัญ
เวลา >00:27:22 [ 2 ] Sentence Structures P.1-2
เวลา >00:53:06 [ 3 ] Reading Passage 2 P.9-11
เวลา >01:42:56 [ 4 ] Reading Passage 1 P.4-8
เวลา >02:49:57 [ 5 ] Advertisement P.19-20
เวลา >03:11:01 [ 6 ] Cloze Test P.13-14
เวลา >03:43:24 [ 7 ] Rearrangement P.21-28
เวลา >04:31:16 [ 8 ] Graph P.15-18 / Expression P.29-32

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้