เตรียมสอบภาษาอังกฤษ GAT กับ Brand Summer Camp ปีที่ 27 โดยครูสมศรี

0
2346

หัวข้อเรียนภาษาอังกฤษแบ่งตามเวลาด้านล่างนี้ครับ สามารถเลือกหัวข้อเรียนได้เลยครับ:

เวลา > 0:01:33 [ 1 ] Sentence Structure
เวลา > 0:20:22 [ 2 ] Reading
เวลา > 0:49:19 [ 3 ] การทำParagraph Completion
เวลา > 0:54:14 [ 4 ] Discourse Markers
เวลา > 1:01:32 [ 5 ] Sentence Rearrangement
เวลา > 1:12:47 [ 6 ] Paragraph Completion
เวลา > 1:34:40 [ 7 ] Cloze Test Passage

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ:http://www.kru-somsri.ac.th/new_detai…

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้