Effective Reading เพิ่มคะแนน Reading Part สอบ CU-TEP, TOEIC, IELTS

0
1898

การท่องศัพท์ภาษาอังกฤษได้เยอะอย่างเดียวไม่เพียงพอสำหรับ Reading Part ในข้อสอบระดับสูง ไมว่าจะเป็น CUTEP, TOEIC, IELTS, TU-GET หรือแม้กระทั่ง TOEFL แม้จะทำให้อ่านรู้เรื่องแต่สุดท้ายไม่สามา­รถ Focus
ได้ถูกต้องว่าส่วนไหนสำคัญ ส่วนไหนผู้แต่งต้องการ เน้น ส่วนไหนข้ามๆ ไปได้บ้าง ทำให้ทำข้อสอบได้ช้า
แถมยังโดนข้อสอบประเภทถาม Main Idea หลอกเอาอีก ดังนั้น Effective Reading อ่านโดยเข้าใจโครงสร้างของประโยคจึงมีความสำคัญเช่นกัน ในคลิปนี้ อ.โจได้แนะนำไว้ได้ดีมากๆ ลองชมกันครับ

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้