“เจาะลึกข้อสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ” GAT และ 9 วิชาสามัญ กับคุณครูสมศรี

0
5152

เรียน Grammar ภาษาอังกฤษฟรีกับครูสมศรีเกือบ 5 ชั่วโมงเต็ม ตะลุย GAT & 9 วิชาสามัญ O-NET Admission สอบตรง

หัวข้อเรียนภาษาอังกฤษแบ่งตามเวลาด้านล่างนี้ครับ สามารถเลือกหัวข้อเรียนได้เลยครับ:

เวลา > 0:05:56 [ 1 ] Sentence structures
เวลา > 0:25:19 [ 2 ] Error Identification
เวลา > 4:18:21 [ 3 ] Sentence Completion
เวลา > 4:31:21 [ 4 ] Cloze test (Paragraph Completion)

ดาวน์โหลดเอกสารการเรียนภาษาอังกฤษนี้ :
http://kru-somsri.ac.th/new_details.php?id=144
ดาวน์โหลดเอกสาร-คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 9 วิชาสามัญ :
http://kru-somsri.ac.th/new_details.php?id=143

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้