เตรียมสอบภาษาอังกฤษ O-NET ม.3 กับคุณครูสมศรี

0
4374

หัวข้อเรียนภาษาอังกฤษแบ่งตามเวลาด้านล่างนี้ครับ สามารถเลือกหัวข้อเรียนได้เลยครับ:

เวลา > 0:00:30 [ 1 ] Sentence Structures
เวลา > 0:21:22 [ 2 ] Reading Passage
เวลา > 1:01:40 [ 3 ] Error Identification
เวลา > 2:33:34 [ 4 ] Restatement
เวลา > 2:52:44 [ 5 ] Cloze Test

เอกสารการเรียน ดาวน์โหลด ตาม link ด้านล่างจ้า
ดาวน์โหลดเอกสาร
http://kru-somsri.ac.th/new_details.p…

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้