ค้นหา

ค้นหา
Adverbs of Degree: กริยาวิเศษณ์บอกระดับ
Grammar: Adverbs of Degree (กริยาวิเศษณ์บอกระดับ)ในภาษาอังกฤษ
17 ก.ย. 2553,23:47 (อ่าน 82994 ครั้ง)
หลักการใช้ Future Continuous Tense
Grammar: หลักการใช้ Future Continuous Tense (อนาคตกาลต่อเนื่อง) ในภาษาอังกฤษ
23 ก.ค. 2553,20:33 (อ่าน 427382 ครั้ง)
หลักการใช้ Past Continuous Tense
Grammar: หลักการใช้ Past Continuous Tense (อดีตกาลต่อเนื่อง) ในภาษาอังกฤษ
23 ก.ค. 2553,20:10 (อ่าน 701705 ครั้ง)
หลักการใช้ Present Continuous Tense
Grammar: หลักการใช้ Present Continuous Tense (ปัจจุบันกาลต่อเนื่อง) ในภาษาอังกฤษ
23 ก.ค. 2553,19:58 (อ่าน 1244396 ครั้ง)
หลักการใช้ Future Perfect Continuous Tense
Grammar: หลักการใช้ Future Perfect Continuous Tense (อดีตกาลสมบูรณ์ต่อเนื่อง) ในภาษาอังกฤษ
23 ก.ค. 2553,19:42 (อ่าน 247853 ครั้ง)
หลักการใช้ Past Perfect Continuous Tense
Grammar: หลักการใช้ Past Perfect Continuous Tense (อดีตกาลสมบูรณ์ต่อเนื่อง) ในภาษาอังกฤษ
23 ก.ค. 2553,19:31 (อ่าน 315390 ครั้ง)
หลักการใช้ Present Perfect Continuous Tense
Grammar: หลักการใช้ Present Perfect Continuous Tense (ปัจจุบันกาลสมบูรณ์ต่อเนื่อง) ในภาษาอังกฤษ
23 ก.ค. 2553,19:10 (อ่าน 573297 ครั้ง)
หลักการใช้ Future Perfect Tense
Grammar: หลักการใช้ Future Perfect Tense (อนาคตกาลสมบูรณ์) ในภาษาอังกฤษ
23 ก.ค. 2553,18:40 (อ่าน 234179 ครั้ง)
หลักการใช้ Past Perfect Tense
Grammar: หลักการใช้ Past Perfect Tense (อดีตกาลสมบูรณ์) ในภาษาอังกฤษ
23 ก.ค. 2553,18:21 (อ่าน 698755 ครั้ง)
หลักการใช้ Present Perfect Tense
Grammar: หลักการใช้ Present Perfect Tense (ปัจจุบันกาลสมบูรณ์) ในภาษาอังกฤษ
23 ก.ค. 2553,17:39 (อ่าน 1213068 ครั้ง)
หลักการใช้ Future Simple Tense
Grammar: หลักการใช้ Future Simple Tense (อนาคตกาลปกติ) ในภาษาอังกฤษ
23 ก.ค. 2553,17:15 (อ่าน 471246 ครั้ง)
หลักการใช้ Past Simple Tense
Grammar: หลักการใช้ Past Simple Tense (อดีตกาลปกติ) ในภาษาอังกฤษ
23 ก.ค. 2553,16:48 (อ่าน 965957 ครั้ง)
หลักการใช้ Present Simple Tense
Grammar: หลักการใช้ Present Simple Tense (ปัจจุบันกาลปกติ) ในภาษาอังกฤษ
23 ก.ค. 2553,16:16 (อ่าน 832164 ครั้ง)
เรียนภาษาอังกฤษฟรีกับ Mr.Duncan ตอนที่ 13: Grammar!
Mr.Duncan ครูจากอังกฤษที่จะมาทำให้ทุกคนได้เพลิดเพลินไปกับการเรียนภาษาอังกฤษที่เรามักใช้กันอยู่บ่อยๆ เสนอเป็นตอนที่ 13 ชื่อตอน Grammar!
02 ก.ค. 2553,21:14 (อ่าน 2984 ครั้ง)
คลิปสอน หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ตอนที่ 24.2 - Articles (Places and Geographical Names)
สอนหลักการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ(English Grammar)ฟรี ผ่านคลิป ตอน Articles (Places and Geographical Names) (ต่อ)
27 มิ.ย. 2553,22:50 (อ่าน 12807 ครั้ง)
คลิปสอน หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ตอนที่ 24.1 - Articles (Places and Geographical Names)
สอนหลักการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ(English Grammar)ฟรี ผ่านคลิป ตอน Articles (Places and Geographical Names)
27 มิ.ย. 2553,22:49 (อ่าน 7274 ครั้ง)
คลิปสอน หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ตอนที่ 23 - Articles (Generic Nouns)
สอนหลักการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ(English Grammar)ฟรี ผ่านคลิป ตอน Articles (Generic Nouns)
27 มิ.ย. 2553,22:48 (อ่าน 6372 ครั้ง)
คลิปสอน หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ตอนที่ 22.2 - Articles
สอนหลักการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ(English Grammar)ฟรี ผ่านคลิป ตอน Articles (ต่อ)
27 มิ.ย. 2553,22:47 (อ่าน 8044 ครั้ง)
คลิปสอน หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ตอนที่ 22.1 - Articles
สอนหลักการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ(English Grammar)ฟรี ผ่านคลิป ตอน Articles
27 มิ.ย. 2553,22:46 (อ่าน 2535 ครั้ง)
คลิปสอน หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ตอนที่ 21 - Double Comparatives
สอนหลักการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ(English Grammar)ฟรี ผ่านคลิป ตอน Double Comparatives
27 มิ.ย. 2553,22:45 (อ่าน 4465 ครั้ง)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/4 Next »