ค้นหา

ค้นหา
คลิปสอน หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ตอนที่ 20 Phrasal Verbs และ Compound Words
สอนหลักการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ(English Grammar)ฟรี ผ่านคลิป ตอน Phrasal Verbs และ Compound Words
27 มิ.ย. 2553,22:44 (อ่าน 4971 ครั้ง)
คลิปสอน หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ตอนที่ 19 - Phrasal Verbs (Pronunciation)
สอนหลักการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ(English Grammar)ฟรี ผ่านคลิป ตอน Phrasal Verbs (Pronunciation)
27 มิ.ย. 2553,22:44 (อ่าน 4380 ครั้ง)
คลิปสอน หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ตอนที่ 18 - Phrasal Verbs (Structure)
สอนหลักการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ(English Grammar)ฟรี ผ่านคลิป ตอน Phrasal Verbs (Structure)
27 มิ.ย. 2553,22:42 (อ่าน 5123 ครั้ง)
คลิปสอน หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ตอนที่ 17 - Phrasal Verbs (Intro)
สอนหลักการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ(English Grammar)ฟรี ผ่านคลิป ตอน Phrasal Verbs (Intro)
27 มิ.ย. 2553,22:41 (อ่าน 5522 ครั้ง)
คลิปสอน หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ตอนที่ 16 - Reported Speech (Imperatives/Reporting Verbs)
สอนหลักการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ(English Grammar)ฟรี ผ่านคลิป ตอน Reported Speech (Imperatives/Reporting Verbs)
27 มิ.ย. 2553,22:40 (อ่าน 4801 ครั้ง)
คลิปสอน หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ตอนที่ 10 - Reported Speech (Changing Verb Tenses)
สอนหลักการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ(English Grammar)ฟรี ผ่านคลิป ตอน Reported Speech (Changing Verb Tenses)
27 มิ.ย. 2553,22:35 (อ่าน 4609 ครั้ง)
คลิปสอน หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ตอนที่ 9 - Reported Speech (Changing Verbs)
สอนหลักการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ(English Grammar)ฟรี ผ่านคลิป ตอน Reported Speech (Changing Verbs)
27 มิ.ย. 2553,22:34 (อ่าน 2853 ครั้ง)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/2